“Siden jeg har mistet…” Om følgerne efter et tab


Forleden havde vi en spørgsmålsrunde på Englemors Instagram omkring de forandringer, kvinder, der har mistet, oplever i sig selv. Tak til alle jer, der har delt dybt fra jeres hjerte, hvordan I har det. Personligt genkender jeg som englemor det hele, og med dette indlæg ønsker jeg at skabe et sted, hvor andre engleforældre føler sig mødt og spejlet. Samtidig ønsker jeg også at udbrede kendskabet til følgerne efter et tab til pårørende og andre, der kommer i kontakt med engleforældre, så det muligvis bliver lettere at omgås og støtte mennesker med det livsvilkår.

At sige fra og prioritere

Rigtig mange skriver, at de er blevet bedre til at prioritere, hvad de vil bruge deres tid på. De passer bedre på sig selv og mærker efter, hvad der giver energi og mening for dem i deres liv. De bruger ikke så megen tid på at bekymre sig over, hvordan andre forholder sig til deres valg længere, og de føler, at de er blevet bedre til at sætte grænser og sige fra.

Hukommelse, koncentration og stress

Mange af englemødrene har fået sværere ved at danne overblik og planlægge. Det kan eksempelvist være svært at at planlægge en rute fra a-b men også at bevare en fornemmelse for tid. Rigtig mange beskriver, at de har fået store udfordringer med deres hukommelse og koncentrationsevne. Nogle oplever, at deres stresstærskel har ændret sig, og forandringer kan være en stor udfordring. Tabet har medfært en større sårbarhed, og en beskriver, at hun er blevet meget lydfølsom efter sit tab.

Taknemmelighed

For nogen har tabet bevirket, at de føler en større grad af taknemmelighed, og at man lærer at sætte pris på de små ting i livet samt trække på skuldrene over de ligegyldige ting.

Angst

Mange beskriver, at de lever i konstant frygt/angst for, hvad der ellers kan ske. Det handler især om frygten for at miste andre nære relationer, især hvis ens andre børn er syge.

Flere har mistet den naive glæde ved graviditeten og frygter at miste igen i en ny graviditet. Det kan således være svært at tro på, at det kommer til at gå godt i den nye graviditet.

En englemor skriver meget rammende, at det er blevet svært at overlade kontrollen og ansvaret til andre i mange henseender.

Relationer til andre mennesker

En skriver, at hun er blevet mere introvert, efter hun har mistet, hvilket jeg i den grad genkender, og derfor spurgte jeg ud, om andre oplevede det samme. Der var 38, der stemte i alt, hvor 84 % svarede, at de også følte, at de var blevet mere introverte efter tabet. Nogle oplever, at det er blevet sværere at tale med andre om ligegyldige ting og generelt at være sammen med mennesker, man ikke kender, hvilket muligvis kan hænge sammen med følelsen af at være blevet mere introvert. At miste et barn kan også medføre, at man lærer at sætte pris på sit bagland og den støtte, de kan give.

Sorg og døden

Nogle englemødre oplever, at de har fået en anden forståelse for sorgen, og hvor vigtigt det er at give sig tid til at være i den for at kunne leve med den. Naturen kan virke som terapi, og det at miste kan medføre, at man bliver mere afklaret med døden.

Universelle følelser

Vi har fået flere beskeder fra kvinder, der har fulgt vores story på Instagram, hvor de fortæller, at det har været en øjenåbner for dem at se, hvor universelle følelserne kan være. Selvom vi alle har mistet på hver vores måde, så er nogle af følgerne af tabet ret identiske. Og sorg er sorg, uanset hvem og hvornår man har mistet. I indlæget “Et år i sorg” har jeg også forsøgt at beskrive, hvad sorgen på daværende tidspunkt betød i mit liv, og her er der flere gengangere til dette indlæg.

Håbet er, at dette lille indlæg kan bidrage til en større forståelse og rummelighed overfor de mennesker, der har oplevet at miste et barn (eller en anden relation) og følgerne efter et tab. Du er meget velkommen til at skrive en kommentar, hvis du har noget at tilføje, og du må selvfølgelig også hjertens gerne dele indlægget.

Kommentarer lukket til “Siden jeg har mistet…” Om følgerne efter et tab